Rekomendacinis vertinimas

Siekdami gauti visapusės informacijos apie atrankoje dalyvaujančius kandidatus, pasitelkiame ne tik individualaus vertinimo strategijas, bet ir rekomendacijų iš buvusių darbdavių rinkimo metodą. Įvertinę subjektyvumo riziką, užduodame strategiškai suformuotus klausimus, leidžiančius gauti daugiau duomenų apie kandidato atliktų darbų rezultatus, jam įprastą elgesį darbo vietoje, stipriąsias ir tobulintinas kompetencijas.

Dažniausiai buvę darbdaviai, paprašyti rekomendacijų, su personalo atrankų specialistais kalba noriai ir atvirai, įvertindami situacijos nešališkumą ir objektyvius tikslus. Tai mums leidžia apsaugoti save ir savo klientus nuo nemalonių post factum pasekmių ir suformuoti visapusį kandidato paveikslą bei nustatyti, ar jis yra tinkamas konkrečiai pozicijai ir organizacijai.

Reikalinga konsultacija?
Laura Pakalniškienė