360º kompetencijų vertinimas

360º kompetencijų vertinimo ir grįžtamojo ryšio tyrimo tikslas – pagelbėti kiekvienam darbuotojui suvokti ir įvertinti savo darbines bei asmenines kompetencijas, siekiant profesinio tobulėjimo. Organizacija į darbuotojo kompetencijas pažvelgia jo vadovų, kolegų, pavaldinių bei paties darbuotojo akimis. Atlikdami tyrimą nustatome bendras organizacijos tobulintinas sritis, individualias kiekvieno vertinamojo stipriąsias ir tobulintinas kompetencijas. Tokiu būdu įmonėje stiprėja atvirumo politika, savalaikio grįžtamojo ryšio kultūra, gebėjimas matyti „visą paveikslą“.

Tyrimas organizacijai leidžia:

  • gauti tikslesnį, išsamesnį darbuotojo įvertinimą;
  • planuoti darbuotojų karjerą, formuoti atitinkamą motyvacinę sistemą;
  • surasti barjerus, kurie trukdo organizacijos sėkmei, bei išsiaiškinti tobulinimosi poreikį;
  • skatinti darbuotojus bei jų vadovus atvirai kalbėti apie veiklos tobulinimo planus ir asmeninių gebėjimų ugdymo būdus.

Siekiant ilgalaikių rezultatų, rekomenduojama 360º kompetencijų vertinimo tyrimą atlikti periodiškai pakartojant.

Reikalinga konsultacija?
Greta Navickė