Išorinis personalo vadovas

Verslo praktikoje yra įprasta, kad didelėse įmonėse už žmogiškųjų išteklių valdymą yra atsakingas samdomas personalo vadovas, o mažose ir vidutinio dydžio įmonėse šias funkcijas pasiskirsto kiti administracijos darbuotojai. Vis dėlto šiandieniame versle yra ir pažangesnis sprendimas – išorinis personalo vadovas. Tai – strateginio lygmens paslauga, skirta visapusiškai formuoti Jūsų įmonės personalo politiką, užtikrinti kuo mažesnę darbuotojų kaitą bei kuo didesnę motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.

Siekdami maksimalios pridėtinės vertės ir tvaraus Jūsų verslo modelio, kiekvienam organizacijoje vykstančiam procesui skiriame asmeninį dėmesį, tačiau priimdami sprendimus esame objektyvūs ir diskretiški. Dirbame ir kaip Jūsų organizacijos dalis, ir kaip vieninga išorinė komanda (išorinis personalo vaadovas), tad kartu galime pasiekti optimalių rezultatų.

Išorinio personalo vadovo paslauga apima šias veiklas:

  • personalo valdymo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas, formuluojant ilgalaikius įmonės tikslus;
  • optimalaus įmonei reikalingų darbuotojų skaičiaus užtikrinimas;
  • organizacijos veiklos vertinimas;
  • įmonės darbuotojų kompetencijų bei veiklos vertinimas, pateikiant tolimesnius veiklos planus;
  • įmonės taikomos atlygio bei motyvacinės sistemos koregavimas;
  • personalo mokymų poreikio tyrimas, paruošiant reikiamas mokymų programas;
  • darbuotojų pareigybinių aprašų sukūrimas bei nuolatinis tobulinimas;
  • personalo dokumentų auditavimas ir administravimas;
  • išsamus ir profesionalus įmonės konsultavimas įvairiais personalo valdymo klausimais.
Reikalinga konsultacija?
Greta Navickė