Psichometrinis testavimas CUT-E

Psichometrinių testavimo įrankių metodika CUT-E yra sukurta atsižvelgiant į greitėjantį žmonių gyvenimo tempą – ji suteikia galimybę testus atlikti nuotoliniu būdu, taip sumažinant tiriamųjų įtampą ir efektyviai taupant laiką. CUT-E gebėjimų testai padeda įvertinti matematinį, verbalinį, indukcinį/dedukcinį loginį mąstymą, taip pat informacijos apdorojimo kompetencijas, užsienio kalbų žinių lygį, koncentraciją, reaktyvumą, kūrybiškumą bei mokymosi efektyvumą. CUT-E testo klausimynas skirstomas į dvi grupes – kompetencijų vertinimo (su darbu susijusio elgesio įvertinimui) ir motyvacijos vertinimo (darbinių interesų ir motyvų nustatymui).

Psichometrinis testavimas CUT-E Jums leidžia:

  • profesionaliai įvertinti esamų darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas;
  • formuoti/tobulinti darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistemą;
  • nustatyti kandidato tinkamumą pozicijai;
  • teisingai įvertinti esamų darbuotojų potencialą užimti naujas pareigas.
Reikalinga konsultacija?
Greta Navickė