UŽSIENIEČIŲ DARBINIMAS

Darbuotojų paieška užsienyje ir jų įdarbinimas Lietuvoje yra pažangi kokybiškos ir nebrangios darbo jėgos alternatyva. Mūsų tikslas – inovatyvūs sprendimai į Jūsų įmonę integruojant kvalifikuotus specialistus iš Ukrainos ir taip sukuriant maksimalią pridėtinę vertę bei sąlygas, palankias plėtrai. Gerai išmanydami užsienio darbo rinką, siūlome profesionalias atrankos paslaugas, konsultuojame imigracijos klausimais, padedame ruošti reikiamą dokumentaciją ir koordinuojame darbuotojų atvykimo procesą.

Įdarbinimo eiga:

  • Kandidatų atranka. Pagal Jūsų įvardintus reikalavimus ir lūkesčius vykdome profesionalią darbuotojų paiešką Ukrainoje. Atrinkę tinkamiausius kandidatus, Jums perduodame visą reikalingą informaciją ir organizuojame nuotoliniu būdu vykdomus interviu, kurių metu yra įvertinami ir patvirtinami tinkamiausi kandidatai.
  • Dokumentų ruošimas. Patvirtinus kandidatus, renkame, verčiame ir tikriname kvalifikaciją bei paskutinių dviejų metų patirtį įrodančią dokumentaciją.
  • Darbo leidimas. Padedame atrinktiems kandidatams gauti darbo leidimą, remiantis Užimtumo Tarnybos patvirtintu trūkstamų profesijų sąrašu.
  • Vizos gavimas. Gavus darbo leidimą, koordinuojame validžios darbo sutarties ruošimo procesą. Kandidatams paruošiame reikalingus dokumentus (prašymas vizai gauti, draudimas, nuotraukos ir kt.), palydime juos į Ambasadą ar vizų centrus, užtikriname sklandų dokumentų pristatymo procesą.
  • Darbuotojų atvykimas. Gavus nacionalinę vizą suderiname darbuotojo atvykimo datą, organizuojame pasitikimą bei apgyvendinimą. Viso proceso trukmė nuo kandidato atrankos iki atvykimo vidutiniškai trunka iki 2 mėn.
Reikalinga konsultacija?
Greta Navickė