Darbuotojų paieška ir atranka

Darbuotojų paieška ir atranka image

Darbuotojų paieška ir atranka

Žmogiškojo kapitalo investicijų grąža turi tiesioginį poveikį kiekvienos organizacijos klestėjimui ir augimui. Tinkamo darbuotojo atrinkimas, kaip vienas svarbiausių žmogiškųjų išteklių valdymo procesų, reikalauja didelio darbo rinkos  išmanymo, verslo psichologijos įgūdžių, specializuotų atrankos įrankių. Atsižvelgdami į įmonės poreikių plotį, siūlome dvejopą darbuotojų paieškos ir atrankos procesą.

 

Dalinė darbuotojų paieška ir atranka. 

Dalinės atrankos metodas – greitas ir efektyvus būdas mažiausiomis sąnaudomis gauti didžiausią kandidatų srautą. Tokio tipo atranką rekomenduojame rinktis tuomet, kai ieškoma populiarios pozicijos darbuotojo, o tinkamo kandidato profilis nepasižymi išskirtinėmis kompetencijomis, retais gebėjimais ar sunkiau identifikuojamais bruožais.

Dalinės atrankos etapai:

 • įmonės veiklos analizė, darbo pobūdžio ir sąlygų išsiaiškinimas;
 • reikalavimų darbuotojui aptarimas (išsilavinimas, profesinė patirtis, finansiniai lūkesčiai ir kt.);
 • skelbimo sudarymas ir patalpinimas darbo paieškos portaluose, poreikiui esant –  ir socialiniuose tinkluose;
 • gautų CV analizė, kandidatų vertinimas;
 • poreikiui esant – telefoninio interviu vykdymas su potencialiais kandidatais;
 • savalaikis informacijos apie atrankos eigą teikimas klientui.

 

Pilna darbuotojų paieška ir atranka

Dinamiškoje ir konkurencingoje darbo rinkoje talentų pritraukimas tampa vis sunkesne užduotimi, reikalaujančia aukšto profesinio įsitraukimo ir inovatyvių darbuotojų atrankos metodų taikymo. Pilnos paieškos ir atrankos paslauga užtikrina asmeninį mūsų komandoje dirbančių darbo rinkos ekspertų dėmesį Jūsų organizacijai. Tokiu būdu įsigiliname į Jūsų įmonės veiklą, mikroklimatą, suformuojame tinkamiausių ieškomo specialisto savybių ir kompetencijų modelį.

Pilnos atrankos etapai:

 • detali įmonės veiklos analizė, išsamaus darbuotojo profilio aprašymas;
 • integralių atrankos metodų taikymas, siekiant gauti kuo didesnį kompetentingų, motyvuotų ir į rezultatą orientuotų kandidatų srautą;
 • 3 – 4 tinkamiausių kandidatų pristatymas, pateikiant išsamią kiekvieno kandidato charakteristiką, nurodant finansinius lūkesčius ir rekomendacijas;
 • diskretiškas tarpininkavimas organizuojant Jūsų susitikimus su kandidatais;
 • grįžtamojo ryšio valdymas, neigiamų atsakymų teikimas.

Tam, kad užtikrintumėme savo darbo kokybę, pilnos atrankos atveju suteikiame 3 mėn. (bandomojo laikotarpio) garantiją.

 

Reikalinga konsultacija?