Darbuotojų paieška ir atranka

Dinamiškoje ir konkurencingoje darbo rinkoje talentų pritraukimas tampa vis sunkesne užduotimi, reikalaujančia aukšto profesinio įsitraukimo ir inovatyvių darbuotojų atrankos metodų taikymo. Pilnos paieškos ir atrankos paslauga užtikrina asmeninį mūsų komandoje dirbančių darbo rinkos ekspertų dėmesį Jūsų organizacijai. Tokiu būdu įsigiliname į Jūsų įmonės veiklą, mikroklimatą, suformuojame tinkamiausių ieškomo specialisto savybių ir kompetencijų modelį.

Atrankos etapai:

  • detali įmonės veiklos analizė, išsamaus darbuotojo profilio aprašymas;
  • integralių atrankos metodų taikymas, siekiant gauti kuo didesnį kompetentingų, motyvuotų ir į rezultatą orientuotų kandidatų srautą;
  • 3 – 4 tinkamiausių kandidatų pristatymas, pateikiant išsamią kiekvieno kandidato charakteristiką, nurodant finansinius lūkesčius ir rekomendacijas;
  • diskretiškas tarpininkavimas organizuojant Jūsų susitikimus su kandidatais;
  • grįžtamojo ryšio valdymas, neigiamų atsakymų teikimas.

Tam, kad užtikrintumėme savo darbo kokybę, atrankos projektams suteikiame 3 mėn. (bandomojo laikotarpio) garantiją.

 

Reikalinga konsultacija?
Greta Navickė