Įmonės mikroklimato tyrimas

Įmonės mikroklimato tyrimas image

Įmonės mikroklimato tyrimas

Organizacijos mikroklimatas – visuma veiksnių, sąlygojančių efektyvią organizacijos veiklą ir progresyvumą. Nustačius įmonėje vyraujančią nuotaiką, darbuotojų pasitenkinimą darbu, motyvacijos rodiklius ir kitus vidinio klimato elementus, organizacijos vadovas gali sėkmingai kelti komandos produktyvumą ir išvengti daugelio nepageidaujamų reiškinių  – konfliktų, darbuotojų nelojalumo, darbingumo sumažėjimo. Aukšta tyrimo metodologinė kokybė ir mūsų komandos specialistų kompetencija analizuojant ir normuojant gautus rezultatus užtikrina jo patikimumą ne tik organizacijos, bet ir atskirų padalinių ar pozicijų mastu. Tyrimui naudojamą klausimyną pritaikome pagal kiekvienos įmonės struktūrą, veiklos sritį ir individualius poreikius, teikiame rekomendacijas ir pasiūlymus pozityvaus mikroklimato puoselėjimui.

Organizacijos mikroklimato tyrimas yra reikalingas, kai:

  • norima įvertinti organizacijos darbuotojų tarpusavio santykius;
  • siekiama pagerinti darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą, santykius grupėje;
  • siekiama identifikuoti skirtinguose organizacijos padaliniuose atsiradusias problemas.

Reikalinga konsultacija?