UAB „Personalo sprendimai” yra sertifikuoti įmonės „Performia International“ testo „Exec-U-Test“ atstovai Lietuvoje. „Exec-U-Test“ asmenybės vertinimo įrankis gali būti naudojamas tiek atrankos, tiek personalo vystymo tikslais. Šiuo testu vertinama 10 asmeninių savybių, kurios parodo, kaip asmuo gali susitvarkyti su pozicija, į kurią kandidatuoja arba kurią užima.

Teste vertinami asmenybės bruožai:

1. Stabilumas – matuojamas dėmesio koncentracijos, standartų laikymosi, tvarkos jausmo, gebėjimo planuoti, organizuoti ir nenukrypti nuo numatyto kurso lygis.
2. Laimė – matuojamas entuziazmo, linksmumo, pasitenkinimo pasiekimais lygis.
3. Susitvardymas – matuojamas ramumo, kantrybės, savikontrolės ir gebėjimo atsipalaiduoti vs. nervingumo lygis.
4. Užtikrintumas – matuojamas nuoseklumo, nuspėjamumo, žinojimo ir suvokimo aiškumo lygis.
5. Aktyvumas – matuojamas energijos, iniciatyvumo, gyvybingumo lygis.
6. Veržlumas – matuojamas užsispyrimo, agresyvumo, gebėjimo įtikinti, realizuoti lygis.
7. Atsakinginga iniciatyva – matuojamas pareigingumo, atsakingos iniciatyvos, objektyvumo, gebėjimo būti nešališku lygis.
8. Įvertinimo teisingumas – matuojamas teisingumo, gebėjimo konstruktyviai kritikuoti, susitarti su kitais, logiškai argumentuoti lygis.
9. Empatija – matuojamas draugiškumo, pasitikėjimo, sutarimo su kitais, mandagumo, prisirišimo prie kitų lygis.
10. Komunikabilumas – matuojamas komunikacijos kokybės, nuoširdumo, gyvybingumo ir spalvingumo lygis.

Teste vertinami asmenybės bruožai yra suskirstyti į tris pagrindines sritis: 1) tiriamojo santykio su savimi; 2) tiriamojo santykio su darbu/produktyvumu; 3) tiriamojo santykio su kitais žmonėmis. Kiekviena iš šių sričių suteikia tam tikrą papildomą informaciją apie kandidatą.

1. Santykio su savimi sritis – parodo tiriamojo pasitikėjimo savimi lygį, gebėjimą generuoti idėjas, gebėjimą kurti, vystyti naujus projektus ar produktus bei suteikia papildomą informaciją, kaip kandidatas geba ieškoti sprendimų.
2. Santykio su darbu sritis – parodo tiriamojo produktyvumo ir efektyvumo lygį, iniciatyvumą ir veržlumą, gebėjimą užbaigti pradėtus darbus ir siekti užsibrėžtų rezultatų.
3. Santykio su kitais sritis – parodo tiriamojo gebėjimą užmegzti ir palaikyti kontaktą, parduoti paslaugą/produktą, suprasti kitų žmonių požiūrį ir kurti bendrus susitarimus, atskleidžia polinkį dirbti savarankiškai arba komandoje.

Testo atlikimo principas

„Exec-U-Test“ sudarytas iš 200 klausimų, su trimis atsakymų variantais – taip, galbūt, ne. Testuojamas asmuo į savo asmeninį el. paštą gauna nuorodą ir jam patogiu metu gali prisijungti prie testų centro ir internetu užpildyti klausimyną (įvairiomis kalbomis). Testo pildymas trunka 20 – 45 minutes (laikas nėra ribojamas). Netrukus po testo užpildymo, yra sugeneruojama rezultatų ataskaita, kurioje pateikiamos psichologinių bruožų išraiškos ir komentarai apie kiekvieną iš vertinamų savybių.
Atliekant testo rezultatų analizę, yra vertinami ne tik pavieniai bruožai, tačiau detaliau analizuojamos skirtingų bruožų kombinacijos, kurios taip pat suteikia papildomos informacijos, analizuojant kandidato tinkamumą tam tikrai pozicijai.

Nauda verslui

,,Exec-U-Test“ asmenybės analizės įrankis padeda – 1) suformuoti produktyvią komandą, atsirenkant tinkamiausius kandidatus, 2) ugdyti jau esamą komandą, identifikuojant tobulintinas darbuotojų sritis. Testo metu, gali išryškėti ne tik stipriosios, bet ir probleminės tiriamojo sritys (užslėptas priešiškumas, manipuliatyvus požiūris ir pan.), kurių interviu metu gali nepavykti pastebėti. Taigi, testas Jums gali padėti:

1. Orientuotis į darbuotojų asmeninį produktyvumą (šis įrankis leidžia atrinkti produktyvius kandidatus, įvertinti vidinių darbuotojų produktyvumą bei formuoti komandą taip, kad pagerėtų tiek individualus darbuotojų našumas, tiek visos komandos rezultatas).
2. Ugdyti savo kaip vadovo gebėjimą tiksliai įvertinti skirtingus žmones ir užtikrinti savo verslo išlikimo ir klestėjimo lygį (mokymų metu suteikiame žinojimą, kaip įdarbinti tinkamus darbuotojus).
3. Orientuotis į esamų darbuotojų ugdymą, užtikrinantį konkurencinį pranašumą bei dar didesnį kolektyvo produktyvumą (įrankis leidžia įvertinti tiek gerai dirbančių darbuotojų, tiek tų, kurių našumas nėra optimalus, identifikuoti tobulintinas sritis).
4. Didinti pasitenkinimą darbu ir pelningumą (produktyvios komandos ne tik perspektyvesnės, bet paprastai ir daug malonesnės bendram darbui).

Testas Jums padės atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kiek kandidatas yra tinkamas pozicijai, į kurią kandidatuoja?
2. Ar kandidatas būtų lojalus įmonei?
3. Ar asmuo sugebėtų dirbti grupėje?
4. Kaip su darbuotoju reikėtų elgtis (kaip išsakyti kritiką, kaip mokyti, paskatinti ir pan.)?
5. Kiek vertės įmonei kandidatas sugebėtų sukurti?
6. Kokiose srityje kandidatas butų sėkmingas?
7. Kiek tikėtina, kad asmuo butų sėkmingas būtent Jūsų kompanijoje?
8. Koks darbuotojo lyderystės potencialas?
9. Kurį iš kelių darbuotojų reikėtų paaukštinti pareigose?

Daugiau informacijos adresu: http://performia.com.au/ arba susisiekite:

Irma Vaičiulytė
Personalo projektų vadovė
+370 678 84440
irma@personalosprendimai.com
Personalo sprendimai, UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 64-43, Kaunas, Lietuva