Motyvacinės ir atlygio sistemos kūrimas

Motyvacinės ir atlygio sistemos kūrimas image

Motyvacinės ir atlygio sistemos kūrimas

Darbuotojų motyvavimo politika – tai aiški skatinimo sistema, kuri veikia darbuotojo elgesį siekiant organizacijos tikslų. Efektyvi motyvacinė sistema yra realizuojama atsižvelgiant į tam tikrus dėsningumus, elgesio taisykles, todėl sistemos kūrimo procesą būtina išmanyti, jį lemia žinios, telkiančios dėmesį ir į fundamentalius motyvavimo principus, ir į verslo psichologijos elementus. Kurdami atlygio ir motyvacijos sistemas atsižvelgiame į konkrečios organizacijos situaciją, veiklos specifiką, darbuotojų lūkesčius, todėl sistemos kūrimas susideda iš dviejų svarbiausių krypčių:

  • pagal atskiras pareigybes ir sritis kuriame bei diegiame atlygio sistemas, tobuliname esamas bei prižiūrime teisingą jų funkcionavimą;
  • nustatome įmonės darbuotojus motyvuojančius veiksnius ir pritaikome motyvacijos sistemoje.

Organizacijai tai leidžia:

  • pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausius darbuotojus;
  • suteikti galimybę vadovams teisingiau įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį į bendrą rezultatą;
  • suteikti darbuotojams aiškumą dėl jų asmeninės naudos įmonei.

Reikalinga konsultacija?