Darbo užmokesčio rinkos tyrimas

Darbo užmokesčio rinkos tyrimas image

Darbo užmokesčio rinkos tyrimas

Darbo užmokesčio diferenciacija yra efektyvi organizacijos valdymo priemonė, siekiant racionaliai padalinti ribotus atlygio biudžeto resursus. Tačiau efektyvi ji yra tik tuomet, kai yra žinoma rinkos situacija, apibrėžiamos vyraujančių atlyginimų struktūros. Mūsų ilgametė patirtis personalo valdymo srityje leidžia atlikti objektyvią darbo užmokesčio rinkos analizę tiek bendroje rinkoje, tiek ir atskiruose verslo sektoriuose.

Organizacijai tai leidžia:

  • įvertinti esamą įmonės konkurencingumą bei darbo užmokesčio proporcingumą;
  • nustatyti naujų darbuotojų atlyginimų biudžetą;
  • objektyviai įvertinti, ar darbuotojams mokami atlyginimai atitinka bendrą rinkos tendenciją;
  • tobulinti darbo užmokesčio sistemą, siekiant progresyvios plėtros.

Reikalinga konsultacija?