Jei Jūs ieškote darbo, visus mūsų darbo pasiūlymus galite rasti čia.
Jei neradote tinkamo darbo pasiūlymo, užpildykite reikiamus laukelius ir prisekite savo gyvenimo aprašymą. Mes jį patalpinsime savo duomenų bazėje ir atsiradus tinkamam pasiūlymui su Jumis susisieksime. Konfidencialumą garantuojame.

* Būtini laukeliai
Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami tik paslaugai suteikti.
Šiuo sutikimu patvirtinate, jog esate informuotas (-a) ir suprantate, kad įmonėje UAB „Personalo sprendimai“ (įm. k. 301162570, adresas: Karaliaus Mindaugo pr.64-43, Kaunas) remiantis duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 ir ADTAĮ teisės aktais, automatiniu ir neautomatiniu būdu yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis). Esate supažindintas (-a), kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu tikslu, bei suprantate, kad jų tvarkymas yra susijęs su Jums teikiamų paslaugų tikslais ir Jūs tam neprieštaraujate. Taip pat sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, esant būtinybei, susijusiai su teikiamomis paslaugomis, ar panašiais tikslais, būtų perduoti kitiems duomenų gavėjams ar tvarkytojams, tame tarpe esantiems kitose Europos Sąjungos ar trečiose užsienio šalyse, jeigu duomenų valdytojas užtikrina, jog šie duomenų gavėjai ir tvarkytojai tvarkys ir saugos Jūsų duomenis remiantis duomenų apsaugos reglamento ES 2016/679 reikalavimais, nustatytais duomenų tvarkymo tikslais ir tik tiek laiko, kiek reikia šiems tikslams pasiekti. Taip pat esate informuotas (-a) ir supratate, kad vadovaujantis ES Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679 įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; 3) reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir atšaukti savo sutikimą duomenų tvarkymui; 5) į duomenų perkeliamumą; 6) pateikti skundą duomenų apsaugą kontroliuojančiai institucijai. Šio sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.